ทัวร์ไต้หวัน NEW YEAR 2020 TAIPEI EXCELLENT 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน
ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก |  ชมดอกไม้ไฟสุดอลังการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง