ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน สมายล์ สำราญใจ 5 วัน 4 คืน

- เที่ยวครบจบ 3 อุทยานดัง
- ร่วมนับถอยหลัง Count Down
- อุทยานอารีซัน
- อุทยานทาโรโกะ
- อุทยานเหยหลิ่ว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง