ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน VZ

ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก
เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - บานาฮิลล์-สะพานทอง
เจ้าแม่กวนอิม - ตลาดฮาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง