ทัวร์เวียดนามกลาง เลสโก เสน่ห์หา บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

ตลาดฮาน - สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - สวนดอกไม้ - สะพานมือทอง - บานา ฮิลส์ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน - ศาลเจ้าโบราณ - บ้านเลขที่ 101 - สะพานญี่ปุ่น - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร - นั่งรถซิโคล่ - พระราชวังเว้ - วัดหลินอึ๋ง - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง