ทัวร์เกาหลี ULTRA SNOW FLAKES 5 วัน 3 คืน


  • เข้าร่วม…เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว

  • สนุกสนาน…เล่นสกีบนลานหิมะขาวโผลน

  • ชมวัดเก่าแก่…ตั้งอยู่กลางภูเขาที่ วัดวาวูจองซา

  • ชิม…สตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่

  • เพลิดเพลิน…กับเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ Everland

  • เดินชิคๆ…ชมพระราชวังคยองบกกุงและคลองชองกเยชอน

  • ช้อปปิ้งเพลินๆ…Hongdae & Myeongdong

  • พักโรงแรม…ซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง