ทัวร์อียีปต์ PRO EGYPT EXPLORER DESERT 6 วัน 3 คืน

เมืองกีซา – มหาพีระมิด – มหาสฟิงซ์ – เมืองอเล็กซานเดรีย
ป้อมปราการซิทาเดล – เสาปอมเปย์ – 
เมืองเมมฟิส
เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได - ตลาดข่าน เอล คารีรี่
การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมซิทาเดล 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง