ทัวร์อิตาลี GRAND ITALY 10 วัน 7 คืน

เมืองเก่าปอมเปอี – ซอเรนโต้ – เกาะคาปรี – โคลอสเซี่ยม
ถ้ำบลูกร็อตโต้ – นาโปลี – โรม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ 
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  – บันไดสเปน – ถนนแฟชั่นเวีย คอนดอตติ
ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ 
– หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เมืองลา สเปเซีย
นั่งรถไฟท้องถิ่น – หมู่บ้านมรดกโลกในเขตชิงเคว่ เทอร์เร
เมืองโบโลญญา – เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า
เวนิส เมสเตร์ 
– บ้านของจูเลียต –   เมืองซีร์มิโอเน่ – มิลาน
วิหารดูโอโม่ – แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – ทะเลสาบโคโม่


 


 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง