ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 9 วัน 6 คืน

เมืองชาฟเฮาเซน – น้ำตกไรซ์ – เมืองชไตน์ อัม ไรน์
เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก
 
สะพานไม้ ชาเปล 
แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส
เมืองโลซานน์ – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง (เข้าชม)
กูดสตาร์ด – ยอดเขา กลาเซียร์ 3000 - เมืองทาซ – เมืองเซอร์แมท ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง