ทัวร์ญี่ปุ่น KOMATSU KANAZAWA NAGOYA 6 วัน 4 คืน

บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ไฮไลท์!! ทานหม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น ในกระท่อมหิมะ
ตื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล ณ ครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช
เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
และสวนเคนโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
เดินชมเมืองเก่าคานาซาว่า ณ หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ
อิสระช้อปปิ้งจุใจเมืองนาโกย่า 1 วันเต็ม
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง