ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER HAKODATE TOYA SAPPORO 6 วัน 4 คืน


  • ชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก

  • ชมโกดังอิฐแดงริมน้ำ

  • ชมป้อมโงเรียวคาคุ

  • ชม ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล

  • ชม คลองโอตารุ

  • ชมหอนาฬิกาประจำเมือง

  • ชมทะเลสาบโทยะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง