ทัวร์จีน SHANGHAI เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 5วัน 2คืน

-หาดไว่ทาน
-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
-ย่านซินเทียนตี้
-SHANGHAI DISNEYLAND
-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว
-ถนนนานกิง
-ตึก STARBUCKS

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง