ทัวร์จีน SHANG HAI SKI 5 วัน 2 คืน


  •  ท้าความหนาว . . . สนุกสนานเล่นสกี  

  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันกร  ณ วัดผู่โถวซานน้อย

  • ชมตึกสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก l ชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
    ถนนนานกิง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง