ทัวร์จีน ลี่เจียง ดินแดนเมืองเก่าสุดคลาสสิก เวนิสแห่งโลกตะวันออก 4วัน 3คืน

-สะพานแก้วลี่เจียง
-หมู่บ้านไป๋ซา
-เขตอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก
-อุทยานน้ำหยก
-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
-สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ
-เมืองเก่าลี่เจียง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง