ทัวร์จอร์เจีย Premium Georgia 8 วัน 5 คืน

กรุงอิสตันบูล- เมืองบาตูมี - เมืองคูไทซี-เมืองกอรี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองคาซเบกี-เมืองกูดาอูรีช กรุงทบิลิซี่-เมืองมิทสเคต้า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง