ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน จอร์เจีย Happy New Year 2020 (A) 7 วัน 4 คืน


  • จุดชมวิวเทือกเขาคอเคซัส

  • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์

  • ป้อมนาริคาล่า

  • โบสถ์เกอร์เกตี้

  • พิพิธภัณฑ์สตาลิน

  • วิหารสเวติสเคอเวรี

  • สะพานแห่งสันติภาพ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง