ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์… อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค 2 6 วัน 4 คืน

โบสถ์เมเตห์คี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - Mother of Georgia โรงอาบน้ำ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่ - ป้อมอนานูรีคาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี - ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น


 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง